Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utför de beslut/uppdrag som socialnämnden har fattat.

Socialförvaltningen är en av kommunens största förvaltningar. Förvaltningens verksamhet bedrivs i tre olika verksamhetsområden, alla verksamhetsområden har en verksamhetschef som ansvarar för att tjänsterna utförs med god kvaltitet.

Verksamhetsområden

Vård och omsorg

Ansvarar för stöd vård och omsorg för äldre. Inom äldreomsorgen finns bland annat hemtjänst, vård- och demensboenden samt hälso- och sjukvård.

Funktionsstöd

Ansvarar för stöd vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning.

Individ och familj

Ansvarar för att ge stöd till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, till personer med psykisk funktionsnedsättning samt behandling till personer med missbruksproblem.

Kontakt

socialforvaltningen@lindesberg.se

Förvaltningschef

Madde Gustavsson

madde.gustavsson@lindesberg.se

0581-816 26

Verksamhetschef vård och omsorg

Jessica Öhlund

jessica.ohlund@lindesberg.se

0581-810 84

Verksamhetschef individ och familj samt funktionsstöd

Inger Österberg

inger.osterberg@lindesberg.se

0581-812 17

Senast uppdaterad