Linde Stadshus AB

Moderbolaget Linde Stadshus AB (Stadshus) styr, samordnar och tar fram strategiska planer för koncernen, och är direkt underställt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Sammanträdestider

Datum

26 februari

25 mars

29 april extra sammanträde

23 maj, årsstämma

10 juni

15 augusti extra bolagsstämma

21 oktober

9 december

Tid och plats

Alla sammanträden startar klockan 13 i lokal på kommunhuset i Lindesberg. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Årsstämman startar klockan 14 i lokal på kommunhuset i Lindesberg. Årsstämman är öppen för allmänheten (anmälan görs i förväg.)

Kallelser

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Ledamöter

Linde Stadshus AB består av nio ledamöter inklusive lekmannarevisor och ombud samt ersättare för revisor och ombud.

Ledamöter i Linde Stadshus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

kommun@lindesberg.se

Senast uppdaterad