Socialnämnden 2023-05-17, paragraf 42-43 justerat

Sekretessärenden, omedelbar justeirng

Justeringsdatum: 2023-05-17

Anslagsdatum: 2023-05-18

Anslaget är publicerat till och med: 2023-06-08

Senast uppdaterad