Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Översiktsplan för Lindesbergs kommun

Översiktsplanen ska bidra till god miljö och en hållbar utveckling och tala om hur man vill att stad och land ska utvecklas i framtiden.

Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Planen ska också användas som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen.

Den ska bidra till att förenkla och effektivisera plan - och bygglovshanteringen, samt vara en överenskommelse mellan stat och kommun om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Senast uppdaterad 2020-02-11