Vindbruksplan

Just nu arbetar vi med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på vindbruk. Syftet är att fördjupa och tydliggöra ställningstaganden som rör vindkraftsetableringar.

Tillägget ska ge en långsiktig, tydlig och strategisk inriktning för var vindkraft är lämpligt och var det är mindre lämpligt. Planen ska också ge ställningstaganden kring avstånd från bebyggelse och ligga till grund för efterkommande planläggning, lovgivning och beslut som rör vindkraftsetableringar.

Vad händer i processen?

Förarbete inför samråd pågår.

Bild över vart vi är i processen just nu med pil.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad