Bygglov för uteservering

Du kan behöva bygglov om du ska bygga en uteservering eller andra säsongsbundna byggen.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om du ska bygga en uteservering och göra något av följande:

  • Bygga ett tak.
  • Glasa in uteserveringen.
  • Skärma av med plank eller glasräcken.
  • Bygga altan eller trädäck till uteserveringen.

Om du ska bygga en uteservering med bord, stolar och parasoller direkt på marken behöver du inte ansöka om bygglov.

Innan du ansöker

Tillstånd du behöver ansöka om

Om du vill bygga och använda en uteservering behöver du också ansöka om följande tillstånd:

Utformning

Uteserveringar i kommunen behöver harmonisera med varandra och passa in i omgivningen. Utseendet på din uteservering behöver därför följa Lindesbergs kommuns stadsmiljöprogram. Pdf, 4.5 MB.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på hur din uteservering får utformas.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Du behöver inte en kontrollansvarig för en uteservering.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Här finns information om avgifter för uteserveringar

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom 10 veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad