Rådgivande organ

I Lindesbergs kommun är det viktigt att olika intressegrupper får komma till tals. Därför finns det rådgivande organ som fungerar som stöd för kommunens nämnder.

I råden träffas politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupperna.

Råden är inte beslutande organ utan forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

Senast uppdaterad