Rådgivande organ

I Lindesbergs kommun är det viktigt att olika intressegrupper får komma till tals. Därför finns det rådgivande organ som fungerar som stöd för kommunens nämnder. Råden är forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

Senast uppdaterad