Hitta på sidan

Samråd finskt förvaltningsområde

För att stärka den finska minoriteten och för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande ordnas samrådsmöten två gånger per år. Samrådsmötena är öppna för alla att diskutera relevanta frågor som rör den finskatalande minoriteten

Samråden sker två gånger per år. Nästa sammanträde sker 14 mars kl. 16.00, "Gamla kirurgen", Kungsgatan 41, Lindesberg.

Protokoll

Senast uppdaterad