Kommunala pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådets uppgift är i huvudsak att bevaka och initiera ärenden som generellt gäller de äldre i Lindesbergs kommun.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år, ordförande för rådet är kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad