Hitta på sidan

Kommunala pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådets uppgift är i huvudsak att bevaka och initiera ärenden som generellt gäller de äldre i Lindesbergs kommun.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år, ordförande för rådet är kommunstyrelsens ordförande.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet Pdf, 536.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla till kommun@lindesberg.se

Senast uppdaterad