Fukt och mögel

Mögelsporer finns överallt i luften både utomhus och inomhus. Det är först om det är fuktigt som mögelsporerna bildar kolonier och kan ställa till med problem.

Den vanligaste orsaken till mögel är fuktskador som inte blivit åtgärdade. Då kan mögel och bakterier växa till sig och leda till hälsobesvär. Fuktskador kan uppkomma genom bland annat dålig ventilation, vattenläckor och dålig dränering av grunden.

Förebygga fukt och mögel

Fuktskador kan upptäckas genom fuktfläckar, bubblor i matta och tapet eller att färg flagnar. Mögel upptäcks vanligtvis genom lukt inomhus. Silverfiskar kan vara tecken på att fukthalten är förhöjd.

Förebyggande åtgärder för att du ska undvika fukt- och mögelskador är att

  • vädra regelbundet och öppna badrumsfönster efter dusch eller bad
  • hålla rent och torka alltid bort vatten från golvet i badrummet
  • ta bort mögelfläckar i kakelfogar, vilket är vanligt
  • inte borra hål i närheten av duschen.

Om du misstänker fukt- och mögelskador i din bostad

Misstänker du fukt- eller mögelskador i din lägenhet ska du kontakta fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda skadorna. Sker inga åtgärder trots problem kan du vända dig till Miljökontoret.

Äger du ditt eget hus är det du som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder

Generellt kan man säga att om det finns synliga fuktskador och/eller synlig påväxt av mögel i en bostad eller en offentlig lokal är det att betrakta som olägenhet för människors hälsa.

Enligt Folkhälsomyndigheterna kan tillsynsmyndigheten vid synliga fuktskador eller synlig påväxt av mikroorganismer begära att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren utreder saken närmare.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad