Jämför service, kvalitet i verksamheter

Lindesbergs kommun är till för sina medborgare. För att ständigt kunna utveckla verksamheterna görs undersökningar och jämförelser med andra.

Varje år genomförs till exempel undersökningar om vad elever och äldre tycker om den verksamhet de deltar i. Dessa synpunkter är viktiga för att utveckla och förbättra verksamheten.

Kommunen deltar också i flera nationella undersökningar och jämförelser för att kunna se vad vi gör bra och vilka förbättringsområden som finns att jobba vidare med.

En sådan undersökning är "Kommunens kvalitet i korthet" som SKL - Sveriges kommuner och landsting, håller i. Där jämförs vår kommun inom 40 olika områden med andra kommuner.

Senast uppdaterad