Jämför service, kvalitet i verksamheter

Lindesbergs kommun är till för sina invånare. För att ständigt kunna utveckla verksamheterna görs under­sökningar och jämförelser med andra.

Varje år genomförs till exempel undersökningar om vad elever och äldre tycker om den verksamhet de deltar i. Dessa synpunkter är viktiga för att utveckla och förbättra verksamheten.

Vi deltar också i flera nationella undersökningar och jämförelser för att kunna se vad vi gör bra och vilka förbättringsområden som finns att jobba vidare med.

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK

En sådan undersökning är Kommunens kvalitet i korthet som SKR - Sveriges kommuner och regioner, håller i. Där jämförs vår kommun inom flera områden med andra kommuner.

Senast uppdaterad