Torg och allmänna platser

Vill du sälja varor på torget? Vill du ha uteservering till din restaurang?

Torghandel

Torgplatser finns på Norrtullstorget och Flugparken centralt i Lindesberg. Totalt finns sju stycken platser. Tillfällig torgplats inklusive el kostar 150 kr/dag. Ideella föreningar nyttjar torgplats gratis om det ej rör sig om kommersiell verksamhet. Information om detta finns i anslutning till att du gör din bokning via e-tjänsten.

Du bokar genom att använda e-tjänsten "Boka torgplats".

Till Lindesbergs kommuns e-tjänster (sök på Boka torgplats)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Allmän information

Måndag-lördag kl. 8-18. Du får tidigast plocka upp en timme innan. Om du bokat platsen men inte är där innan kl. 9.30 kan platsen hyras ut till någon annan. Torgplats får inte hyras ut i andra hand. Hyr du torgplats har du skyldighet att lämna platsen ren och snygg. Har du lämnat platsen i dåligt skick kan du bli tvungen att betala städningen. Tillväxtförvaltningen är ansvarig för att kommunen ska vara ren och kan debitera kostnaden till dig för städningen. Vid försäljning av livsmedel kan du behöva tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Uteservering

För att använda allmän/offentlig plats till något annat än vad de är gjorda för, krävs normalt tillstånd av polismyndigheten. Allmän/offentlig plats innefattar gator, vägar, torg och andra platser som är allmänna i kommunens detaljplaner.

Du behöver till exempel tillstånd för uteserveringar, trottoarpratare, affischering, gatuförsäljning (ej torghandel), byggnadsställningar, evenemang etc.

Läs en kort information om Uteserveringar och Lindesbergs kommun.Pdf, 151.1 kB. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten i Örebro, tillståndsenheten.

Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats på Polisens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Innan polisen ger tillstånd ska kommunen yttra sig över ansökan. Polisen kan inte ge tillstånd till en ansökan om kommunen avstyrker den. Polisen kan däremot avstyrka ett ärende även om kommunen har gett sitt medgivande.

Vill du göra en felanmälan?

I vår e-tjänsteportal kan du göra en felanmälan som rör exempelvis parker, badplatser, otrygga platser och idottsanläggningar utomhus.

Felanmälan för grönytor, parker, badplatser med meraLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad 2023-06-29

Senast uppdaterad