Hitta på sidan

Interkommunal ersättning och prislistor

Fotografi på ett av husen på Lindeskolan.

Här finns aktuella prislistor och bidragsbelopp till kommunala och fristående huvudmän för samtliga verksamhetsformer i Lindesbergs kommun.

Senast uppdaterad