Kontakt för näringslivsfrågor

Om du har frågor om näringsliv är du välkommen att kontakta oss.

Näringsliv och infrastrukturenheten ansvarar för det operativa och strategiska näringslivsarbetet i kommunen samt mark och exploatering, infrastruktur och landsbygdsutveckling.

Näringslivsansvarig

Martina Björck

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Ansvarar för:

 • generella landsbygdsfrågor
 • landsbygdsutveckling och kommunens utvecklingspunkter
 • bredbandssamordning
 • Leader Bergslagen
 • timbanken.

Anne Resare

anne.resare@lindesberg.se

0581-811 62

Ansvarar för:

 • generella frågor om kommunen
 • Företagslots
 • Ung Företagsamhet
 • Nyföretagarcentrum
 • inflyttning, Smart move.

Daniel Fagerlund

daniel.fagerlund@lindesberg.se

0581-810 94

Ansvarar för:

 • nyhetsbrev och företagsfrukostar
 • projekt inom landsbygdsutveckling eller näringsliv
 • Leader Mälardalen.

Mark- och exploateringsingenjör

David Lundekvam

david.lundekvam@lindesberg.se

0581-817 48

Torsten Blome

torsten.blome@lindesberg.se

0581-810 48

Ansvar:

 • Förvaltar och utvecklar Lindesbergs kommuns markinnehav.
 • Uthyrning av mark - nyttjanderätter, servitut, jakträtter, tillfälliga markupplåtelser osv.
 • Tomtköp, markköp, exploateringsavtal, markanvisning.

Senast uppdaterad