Radon

Radon i inomhusluften ökar risken för att få lungcancer. Risken ökar kraftigt om man utsätts för cigarettrök. Av de drabbade är 90 procent rökare eller utsatta för passiv rökning.

Radonmätning

Har du villa

Beställ radondosor från ett godkänt laboratorium. Mätningen ska ske över minst två månader när du är hemma och lever som vanligt. Mätningen ska ske under perioden 1 okober till 30 april.

Är du hyresgäst

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda om du har radon i din bostad. Kontakta din fastighetsägare för mer information.

Kartor som visar radonrisken i berggrunden

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tillgång till kartor som visar radonrisken i berggrunden. Dessa kartor är inte särskilt detaljerade och kan inte ersätta att du mäter radonhalten i ditt hus. Om du ska bygga nytt kan det vara av intresse att ta del av informationen i kartorna.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad