Rökfria miljöer

Sedan 1 juli 2019 gäller ny lagstiftning om rökfria miljöer. Det blev då förbjudet att röka på många platser utomhus. Dessutom infördes det tillståndplikt för den som vill sälja tobaksvaror.

Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 blev det förbjudet att röka på:

 • Uteserveringar
 • Perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor vid spårområden
 • Inhägnade idrottsanläggningar
 • Lekplatser
 • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård

Sedan tidigare är det förbjudet att röka:

 • i restauranger
 • i och utanför skolor
 • förskolor och fritidshem
 • i lokaler för hälso- och sjukvård
 • i lokaler för gemensamt boende
 • i lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning
 • i lokaler dit allmänheten har tillträde

Rökförbudet gäller även vattenpipa, e-cigaretter och rökning av örtprodukter.

Varför rökförbud?

Sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känt sedan mitten av 1960-talet. Omkring tjugo år senare förstod man att även passiv rökning är en stor hälsorisk. "Tobakslagen" kom till för att minska rökningen, främst bland ungdomar. Man ville också skapa rökfria miljöer och öka tillgängligheten för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer.

Vem har ansvar för rökförbudet?

Ansvaret ligger på den som äger lokalen eller den som bedriver verksamhet i lokalen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren.

Tillsyn enligt Lag om tobak och liknande prorodukter, "Tobakslagen"

Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen bedriver tillsyn enligt Lag om tobak och liknande prorodukter, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs.

När Miljökontoret kontrollerar inomhusmiljön på t.ex. skolor, förskolor och verksamheter med tillfälligt boende, görs även en kontroll av rökfria miljöer utomhus.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10-12 och 13-15.
 • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad