Vattenskyddsområde

Att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är ett sätt att trygga dricksvatten­försörjningen idag och i framtiden.

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vatten­försörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika åtgärder och verksamheter som kan tänkas äventyra dricksvattnet.

Vattenskyddsområde på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor och eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för åtgärder och verksamheter som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder och verk­sam­heter är förbjudna och andra kräver tillstånd eller ska anmälas till miljöenheten.

Särskilda regler gäller för hantering av brandfarliga väskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare.

Tänk på grundvattnet

Tänk på grundvattnet när du:

  • tvättar bilen
  • arbetar i trädgården
  • värmer upp huset.

Vissa bekämpningsmedel som läcker ut i naturen kan komma att påverka grundvattnet negativ.

Anmäl arbete inom vattenskyddsområde

Glöm inte att alltid anmäla allt arbete som sker inom vattenskydds­om­rådet.

Ansök om tillstånd eller gör anmälan inom vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad