Samarbeten

Lindesbergs kommun deltar aktivt i olika samarbeten för att främja samhällsutveckling på längre sikt.

Partnerskap för sociala innovationer

Är det din idé som kommer att förändra framtiden? Har du idéer om hur olika samhällsutmaningar kan hanteras på ett bättre sätt? Du kanske har en idé om hur landsbygden kan utvecklas eller hur demokratin i Lindesberg kan förstärkas?

Eller hur föreningar kan jobba tillsammans på ett nytt sätt, hur vi kan jobba med integrationsfrågor eller en idé om ett nytt socialt företag?

Vi kan erbjuda rådgivning och stöd i hur du kommer vidare med din idé och vill gärna komma i kontakt med dig.

Om Partnerskap för sociala innovationer

Lindesbergs kommun deltar aktivt i ett regionalt samarbete som heter Partnerskapet för sociala innovationer. Här ingår flera andra kommuner i länet tillsammans med Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län och Örebro universitet. I partnerskapet ingår också bl.a. Arbetarnas Bildningsförbund, Coompanion, Stiftelsen Activa, Stiftelsen Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns Idrottsförbund.

Kontakta oss!

Anders Bro, Region Örebro län (anders.bro@regionorebrolan.se)
Mona Hedfeldt, Region Örebro län, (mona.hedfeldt@regionorebrolan.se)
Anders Johansson, Coompanion (anders.johansson@coompanion.se)
Margareta Johansson, Örebro läns Idrottsförbund (margareta.johansson@orebro.rf.se)
Örjan Samuelsson, Stiftelsen Activa (orjan.samuelsson@s-activa.se)

Vad är en social innovation?

En social innovation är en ny lösning på ett socialt eller samhälleligt problem. En social innovation ger samhällsnyttiga lösningar som är bra för individer och för samhälle.

Lösningarna kan se väldigt olika ut och det finns flera exempel på sådana innovationer i vår omvärld, t.ex. IT-guide (www.it-guide.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), Eksam (www.eksam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), MatteCentrum (www.mattecentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och många fler.

Senast uppdaterad 2020-09-22