Anpassad grundskola

Det är på Lindbackaskolan som du hittar kommunens anpassade grundskola.

Lindbackaskolan anpassad grundskola består av:

 • anpassad grundskola
 • anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden.

Anpassad grundskola

Utbildningen i anpassade grundskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig. Den omfattar årskurserna 1-9 och erbjuds bara de elever som tillhör målgruppen för anpassad grundskola.

Vad krävs för att tillhöra målgruppen för anpassad grundskola?

För att tillhöra målgruppen för anpssad grundskola krävs:

 1. Att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.
 2. Att eleven bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Utbildningen följer den anpassade grundskolans läroplan där kurs­planerna är anpassade efter elevens behov och förutsättningar. Kursplaner­na är anpassade framförallt när det gäller de teoretiska delarna.

Anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden

Kommunens anpassade grundskola med inriktning mot ämnesområden är också lokaliserad på Lindbackaskolan. Den kallas även för Kosmos.

För en elev som antagits till anpassade grundskolan och som skolan bedömer inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen, får istället läsa med inriktning mot ämnesområden. Detta innebär att eleven läser eämnesområden istället för ämnen. Det är också möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Utbildningen ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig. Den omfattar årskurserna 1-9 och erbjuds bara de elever som tillhör målgruppen för anpassade grundskolan.

Ämnesområden

De ämnesområden som finns är:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning.

Vad krävs för att tillhöra målgruppen för anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden?

För att tillhöra målgruppen krävs:

 1. Att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.
 2. Att eleven bedöms att inte kunna nå kunskapskraven för varken grundskola eller anpassad grundskola.

Utbildningen följer läroplan för anpassad grunskola med inriktning mot ämnesområden. Kursplanerna är anpassade efter elevens behov och förutsättningar.

Kontakta anpassad grundskola

Lindbackaskolan, Ishockeygatan 4, 711 34 Lindesberg.

Rektor

Malin Rohde

0581-811 81

malin.rohde@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning anpassad grundskola

Jennie Anderbert

0581-813 75

jennie.anderbert@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning anpassad grunskola med inrikting ämnesområden

Åsa Pettersson

0581-813 89

asa.pettersson2@lindesberg.se

Mer information och ansökan

Ansök till anpassad grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anpassad grundskola på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad