Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är lokaliserad på vuxenutbildningen Masugnen i Lindesberg.

Vem kan gå på komvux som anpassad utbildning?

Anpassad utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som anpassad utbildning på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Syftet med komvux som anpassad utbildning

På komvux som anpassad utbildning kan du lära dig det du missade i tidigare utbildning. Du kan också skaffa dig nya kunskaper för att bättre klara av att bo, arbeta och ha en bra fritid. Utbildningen ska anpassas till individen och ge vad denne behöver.

När är utbildningen?

Utbildningen är vid ett eller två tillfällen i veckan för respektive kurs, på
förmiddagstid eller eftermiddagstid. Studierna sker i smågrupper där det
bara är vuxna som studerar.

Studierna

Tillsammans med din lärare gör du en studieplan där det står vilka mål ni
ska arbeta mot. Kursplanerna är bestämda av skolverket och motsvarar kurser för den obligatoriska anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolans nationella program.

Ansökan

Ansökan kan lämnas in kontinuerligt under året. Kursernas längd och utformning anpassas till deltagarnas behov och önskemål. För att en kurs ska starta krävs en mindre grupp deltagare.

Ansökan till komvux som anpassad utbildning i Lindesberg, PDF Pdf, 597.7 kB.

Kontakt

Masugnen, Dalkarlshyttan, Sindelstalpsvägen 1, 711 31 Lindesberg.

Rektor

Catrine Pernros-Eriksson

0581-816 16

catrine.eriksson@lindesberg.se

Specialpedagog komvux som anpassad utbildning

Hanna Tuomisto

0581-816 62

hanna.tuomisto@lindesberg.se

Senast uppdaterad