Kontaktuppgifter till övergripande ledning och administration för elevhälsan.

Enhetschef elevhälsoenhet och verksamhetschef EMI

Tina Oxvold

tina.oxvold@lindesberg.se

0581-810 38

070-495 25 27

Verksamhetsutveckling och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar

Elisabeth Klingberg

elisabeth.klingberg@lindesberg.se

070-090 72 98

Psykolog med medicinskt ledningsansvar

Loo Sahlin

loo.sahlin@lindesberg.se

0581-817 37

Administrativ skolsköterska

Helene Åhlund-Pervanic

helene.pervanic@lindesberg.se

0581-814 63

076-725 76 86

Senast uppdaterad