Ansök eller säg upp plats

Ansök om plats på förskolan minst 4 månader innan ditt barn behöver plats. Vill du säga upp platsen ska du göra det senast 2 månader innan barnet ska sluta.

Ansöka om plats

Du ansöker om plats via Barnomsorgsportalen Länk till annan webbplats..

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

När du skickat in din ansökan sker följande:

  1. När din ansökan kommit till oss godkänner vi den och skickar en bekräftelse till dig via mejl eller brev.
  2. Erbjudande om förskoleplats skickas till dig som vårdnadshavare. Om du accepterar erbjudandet skickar vi en placeringsbekräftelse.
  3. Förskolan tar kontakt med dig för inskolningssamtal.
  4. Du lägger själv in schema och inkomstuppgift i e-tjänsten.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift ska lämnas samtidigt som du tackar ja till platsen, använd e-tjänsten för att lämna inkomstuppgift. Saknas uppgift om inkomst debiteras högsta avgift.

Avgiften grundas på de inkomster som hushållet betalar skatt för (lön, inkomst från egen verksamhet etc.). Det är hushållets sammantagna bruttoinkomster, d v s inkomsten innan skatten är dragen, som räknas. Till hushållet räknas ensamstående vårdnadshavare, gifta eller sammanboende vårdnadshavare och andra sammanboende personer.

Schema

Lägg in schema via vår e-tjänst i så god tid som möjligt för att personalen ska kunna planera sin verksamhet.

Inför förskoleklass

Förskoleplatsen övergår automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti det år ditt barn fyller 6 år.

Ska du flytta till Lindesbergs kommun?

Du behöver inte ha folkbokfört dig i Lindesbergs kommun för att söka barnomsorg för ditt barn. Du som planerar att flytta hit är välkommen att söka plats minst fyra månader i förväg.

Säga upp plats

Vill du säga upp din plats inom förskolan ska du göra det senast 2 månader innan barnet ska sluta. Använd vår e-tjänst för uppsägning av plats.

Senast uppdaterad