Läsårstider

Här finns aktuell information om läsårstider och datum för lovdagar.

Klädhängare och förvaringsplatser på en svensk skola.

Ledighet för elev

Om ditt barn måste vara ledigt från skolan ska du ansöka om detta. Ansökan lämnas till skolan i god tid före ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Ansökan om ledighet för elev i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Ersätt missad kunskap

Skolplikten i Sverige motsvaras av elevens rätt till utbildning. Skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Endast om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja längre ledighet (7 kap 18 § skollagen).

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång.

Läsårstider 2024-2025

Höstterminen 2024

Terminsstart: 15 augusti

Terminsavslutning: 20 december

Studiedagar: 12 augusti (endast förskola), 27 september och 4 december

Läslov: 28 oktober - 1 november

Vårterminen 2025

Terminsstart: 8 januari

Skolavslutning: 11 juni

Studiedagar: 7 januari (ej förskola), 19 mars och 26 maj

Sportlov: 17 februari - 21 februari

Påsklov: 22 april - 25 april

Lovdagar: 2 maj och 30 maj.

Läsårstider för elever och lärare - 2024-2025 Pdf, 146.2 kB.

Senast uppdaterad