Omsorg på obekväm arbetstid

Välkommen till Nattviolen!

Inga tillgängliga platser

Just nu finns det inga tillgängliga platser på Nattviolen och det går därför inte att ansöka om plats. Detta gäller all pedagogisk verksamhet på kvällar, nätter och helger.

Nattviolen

Nattviolen är Lindesberg kommuns barnomsorg på obekväm omsorgstid. Den finns idag på Tallbackens förskola i centrala Lindesberg och Skogsdungens förskola i Frövi. Nattviolen tar emot barn som är mellan 1-12 år gamla och som är folkbokförda i Lindesbergs kommun.

Omsorg erbjuds då båda vårdnadshavarna har sin huvudsakliga sysselsättning i form av arbete eller studier på kvällar, nätter eller helger. Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen berättigar inte till omsorg på obekväm arbetstid. Det ska finnas ett kontinuerligt behov av omsorg.

De som har behov av omsorg efter kl. 18.00 erbjuds kvällsomsorg under förutsättning att behovet är minst två timmar. Ingen omsorg erbjuds om behov endast finns på morgonen före kl 06.00.

Beslut om din ansökan tas när intyg om arbete eller studier har lämnats in.

Intyg från arbetsgivare eller studieanordnare, PDF Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nattviolen omfattas inte av kommunens platsgaranti inom 4 månader. Placeringar görs i mån av plats. Om platsen ej nyttjas på 2 månader sägs den upp.

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning på Nattviolen.

Var finns vi?

Tallbackens förskola i centrala Lindesberg erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

Skogsdungens förskola i Frövi erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

Inskolning

Vid inskolning sker ett inskolningssamtal med barn, föräldrar och personal. Inskolningen planeras sedan utifrån barnets behov.

Schemaändringar

Vi behöver ha dina schemaändringar 3 dagar innan för omsorg på vardagskvällar. Om schemaändringen gäller helg behöver vi ha din schemaändring 5 dagar innan, senast måndag klockan 11.00.

Ansökan

För närvarande finns ingen möjlighet att ansöka om plats på Nattviolen.

Riktlinjer

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid Pdf, 132.6 kB.

Kontakt

Rektor

Pim Eriksson

pim.eriksson@lindesberg.se

0581-814 59

Senast uppdaterad