Hitta på sidan

Specialpedagoger förskola

Här hittar du information om och kontaktuppgifter till specialpedagoger inom Lindesbergs kommuns förskolor.

Specialpedagogerna i förskola arbetar främjande och förebyggande med att möjliggöra alla barns lärande och utveckling mot läroplanernas mål. Det sker i ett nära samarbete med:

  • rektor
  • lärare
  • arbetslag
  • vårdnads­havare
  • övrig personal i förskolans hälsoteam.

Uppdrag

Specialpedagogens uppdrag handlar om att se barnens behov och möta dem där de är i sin utveckling, genom att observera barnet i grupp, skriva handlingsplaner och handleda arbetslag.

Kontakt

Sofia Ahlqvist

sofia.ahlqvist@lindesberg.se

0581-833 45

076-725 26 80

Näsby, Skogsdungen, Mariedal, Gläntan och Bergknallen.

Johanna Björkdahl

johanna.bjorkdahl@lindesberg.se

0581-811 32

076-723 44 16

Grönsiskan, Björken, Tallbacken och Kyrkberget.

Camilla Gustafsson

camilla.gustafsson@lindesberg.se

0581-812 59

076-725 26 79

Kungsfågeln, Stadsskogen, Kristallen och Stöttestenen. Hagabacken, Lysmasken och Ramsberg.

Senast uppdaterad