Fritids, fritidshem

Medan du som förälder arbetar eller studerar tar vi hand om ditt barn, både före och efter skoldagen. Verksam­heten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vår­terminen det år då eleven fyller 13 år.

Om fritidshemmen

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Ansökan till och uppsägning av fritidshem

Använd e-tjänsten för att ansöka eller säga upp platsen. Du hittar länk till e-tjänsten längst ner på sidan. Du behöver inte logga in, klicka bara på Fritidshem och påbörja sen din ansökan eller uppsägning.

För handläggningens skull vill vi att du gör anmälan senast fyra månader innan barnet ska börja.

Uppsägning ska alltid ske senast två månader innan barnet ska sluta.

Ansök om plats, ändra schema och inkomst eller säga upp plats i barnomsorg och fritidshem Länk till annan webbplats.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet utifrån ditt behov av omsorg mellan 06.00 och 18.00. När de inte är öppna finns Nattviolen för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

50-kronors-dagar

De barn som normalt inte har plats i fritidshem kan, i mån av plats, ha tillgång till fritidshem under skolans:

  • sportlov
  • påsklov
  • övriga lovdagar.

Kostnaden är 50 kronor per dag.

Taxa för fritidshem

2023

Barn

Taxa

1

2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor i månaden.

2

1% av inkomsten, dock högst 548 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 548 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.


2024

Barn

Taxa

1

2% av inkomsten, dock högst 1 125 kronor i månaden.

2

1% av inkomsten, dock högst 563 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 563 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.

 

Senast uppdaterad