Maten i skolan

Här hittar du information om maten i skolan, specialkost och matsedel för grundskolor och gymnasiet.

Bra mat i skolan är viktigt för att eleverna ska orka lära och utvecklas. Maten i grundskolan ska vara kostnadsfri för eleverna och skollagen ställer krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. De måltider som tillagas för kommunens skolor utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i skolan".

I kommunen finns sex tillagningskök och två mottagningskök som alla har en gemensam meny. Maten är näringsberäknad enligt de nordiska näringsrekommendationerna och specialkost erbjuds till dem som behöver det.

Matsedel

Matsedel grundskolor och gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Lägg till matsedeln som genväg på skrivbordet Länk till annan webbplats.

Mat från grunden

Vi eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt tillaga maten från grunden och jobbar för att minska matsvinnet och matens miljöpåverkan. I dagsläget består 34 procent av maten av ekologiska råvaror. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra maten i skolan, bland annat finns kostråd där elever och personal möts för att utveckla måltiderna.

Enbart en kött- eller fiskrätt och ett vegetariskt alternativ serveras.

Specialkost grundskola

Hos barn med behov av specialkost ligger ansvaret hos dig som vårdnadshavare att meddela skolrestaurangen vad ditt barn inte kan äta av medicinska skäl. Det gör du genom att använda ansöka om specialkost via vår e-tjänst.

Ansök om specialkost - förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Varje läsår ska du skicka in en ny ansökan för att vi i köket ska veta exakt vilken specialkost som behövs. Diagnosen kan förändras eller du kanske byter skola.

När ansökan har kommit in ser varje kök till att barnen serveras specialkost efter behov. Om maten inte hämtas ut från serveringspersonal under tre dagar upphör tillagningen. För att det inte ska ske behöver du anmäla ditt barns frånvaro till aktuellt kök.

Specialkost gymnasieskola

De allra flesta elever kan äta den lunch som serveras, men några har matallergi, intolerans eller överkänslighet mot vissa livsmedel.

Som elev på Lindeskolan med behov av specialkost av medicinska skäl ligger ansvaret hos dig tillsammans med vårdnadshavare att meddela skolrestaurangen vad du inte kan äta. Det gör du genom att använda ansöka om specialkost via vår e-tjänst.

Ansök om specialkost - förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Varje läsår ska du skicka in en ny ansökan för att vi i köket ska veta exakt vilken specialkost som behövs.

Du skickar in ansökan om du har allergi, intolerans, överkänslighet mot vissa livsmedel eller där samarbete mellan måltidsenheten och elevhälsan kring medicinsk bedömning behövs. Om du har komplicerad matsituation eller korsallergier är vi tacksamma om du eller vårdnadshavare tar kontakt med köket innan skolstart.

När ansökan har kommit in ser köket till att du serveras specialkost efter ditt behov. Om maten inte hämtas ut från serveringspersonal under tre dagar upphör tillagningen.

Skolmjölksstöd

EU ger stöd till förskolor, skolor och gymnasium som serverar barn och elever mjölk. Stöd lämnas för konsumtionsmjölk och laktosfri konsumtionsmjölk. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. I Lindesbergs kommun ansöker alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om skolmjölksstöd.

EU-logga med texten: Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.Förstora bilden

Kontakta måltidsenheten

Du är välkommen att höra av dig om du har några synpunkter, idéer eller funderingar gällande maten i skolan.

Enhetschef måltid grundskola

Gun-Marie Arvidsson

0581-811 26

gun-marie.arvidsson@lindesberg.se

Enhetschef måltid gymnasieskola

Ulrika Wallin Jansson

0581-813 52

ulrika.wallin-jansson@lindesberg.se

Senast uppdaterad