Specialskola

Om du inte kan gå i grundskolan på grund av din funktionsnedsättning eller andra skäl kan du få gå i specialskola.

Vem kan få gå i specialskola?

Du som på grund av din funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskola.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpeda­gogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Var finns specialskolorna?

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Du får mer information om skolalternativ och specialskolorna på myndighetens egen sida spsm.se.

Om skolalternativ på spsm.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad