Prislistor fristående huvudmän

Fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2024

Inom förskola och fritidshem utgår bidrag efter ålder och schematid. Ovan anges 1 faktiskt barn = 1 viktat barn.
Socialt index ingår inte i bidragsbelopp ovan.

Verksamhet

      

Förskola

      

Förskoleklass

      

Grundskola åk 1-3

      

Grundskola åk 4-6

      

Grundskola åk 7-9

      

Fritidshem

      

Fristående anpassad grundskola 2024

I bidraget ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%). Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.

Verksamhet

Ämnen

Ämnesområden

Undervisning

309 368

501 294

Övriga kostnader

65 260

65 260

Lärverktyg

3 368

2 471

Elevhälsa

4 619

4 619

Måltider

9 960

9 960

Lokaler

82 045

123 067

Administration 3%

14 239

21 200

Moms 6%

29 332

43 672

Total prislista

518 190

771 543

Fristående gymnasieskola 2024

Bidraget består av ett grundbelopp som innefattar kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%).

Elevresor, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. Avgift för NIU-utbildning tillkommer på beloppet.

Programinriktat individuellt val - priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer.

Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.

Samverkansavtal med Örebro kommun finns.

Program

Övrig kostn.

Måltid

Lokal-kostn.

Kostn. före adm. och moms

Adm. 3%

Tot. exkl. moms

Moms 6%

Total prislista

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete

58 762

5 519

46 045

110 327

3 310

113 637

6 818

120 455

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad

85 059

5 519

46 045

136 624

4 099

140 723

8 443

149 166

El- och energiprogrammet
Elteknik

77 259

5 519

46 045

128 823

3 865

132 688

7 961

140 649

Ekonomiprogrammet
Ekonomi / juridik

47 288

5 519

46 045

98 853

2 966

101 818

6 109

107 927

Estetiska programmet
Estetik och media

91 385

5 519

46 045

142 950

4 289

147 239

8 834

156 073

Estetiska programmet
Musik

95 660

5 519

46 045

147 224

4 417

151 641

9 098

160 740

Fordons- och transportprogrammet
Personbil

119 744

5 519

46 045

171 309

5 139

176 448

10 587

187 035

Fordons- och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner

122 544

5 519

46 045

174 109

5 223

179 332

10 760

190 092

Fordons- och transportprogrammet
Transport

156 695

5 519

46 045

208 259

6 248

214 507

12 870

227 378

Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion

69 030

5 519

46 045

120 595

3 618

124 213

7 453

131 665

Introduktionsprogrammet
Yrkesintroduktion

74 010

5 519

46 045

125 575

3 767

129 342

7 761

137 103

Introduktionsprogrammet
Individuellt alternativ

105 858

5 519

46 045

157 423

4 723

162 145

9 729

171 874

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

59 952

5 519

46 045

111 516

3 345

114 862

6 892

121 754

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap och samhälle

59 952

5 519

46 045

111 516

3 345

114 862

6 892

121 754

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

101 708

5 519

46 045

153 273

4 598

157 871

9 472

167 343

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

54 942

5 519

46 045

106 506

3 195

109 701

6 582

116 284

Samhällsvetenskapsprogrammet
Medier, information, kommunikation

54 942

5 519

46 045

106 506

3 195

109 701

6 582

116 284

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

54 942

5 519

46 045

106 506

3 195

109 701

6 582

116 284

Teknikprogrammet
Teknikvetenskap

81 897

5 519

46 045

133 462

4 004

137 466

8 248

145 714

Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik

81 897

5 519

46 045

133 462

4 004

137 466

8 248

145 714

Teknikprogrammet
Design- och produktutveckling

81 897

5 519

46 045

133 462

4 004

137 466

8 248

145 714

Vård och omsorgsprogrammet

72 820

5 519

46 045

124 385

3 732

128 116

7 687

135 803

Fristående anpassad gymnasieskola 2024

I ersättningen ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader 3%. Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.

Verksamhet

Individuellt program

Fordonsvård och godshantering

Hotell, restaurang och bageri

Hälsa, vård och omsorg

Samhälle, natur och språk

Undervisning

588 500

319 280

319 280

319 280

319 280

Övriga kostnader

65 260

65 260

65 260

65 260

65 260

Lärverktyg

10 750

7 040

7 040

10 750

10 750

Elevhälsa

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

Måltider

11 038

11 038

11 038

11 038

11 038

Lokaler

51 217

53 270

53 270

51 217

51 217

Administration 3%

21 923

13 797

13 797

13 847

13 847

Moms 6%

45 162

28 422

28 422

28 524

28 524

Total prislista

752 698

473 694

473 694

475 401

475 401

Senast uppdaterad