Avgifter och villkor

Kulturskolans avgifter betalas varje termin via faktura. För påbörjad termin debiteras full terminsavgift.

Kursavgifter

Gällande avgifter för kulturskolekurser är följande:

  • Grundkurs 1000 kr/termin.
  • Fördjupningskurs 1 550 kr/termin.
  • Introduktionskurs 375 kr/10 gånger.
  • Instrumenthyra 350 kr/termin.
  • Syskonrabatt på grundkurs 350 kr/termin.

Avgifterna är de subventionerade avgifterna för dig som är folkbokförd i Lindesbergs kommun.

Kurs betalas via faktura som skickas ut i februari för vårterminen och i oktober för höstterminen.

Undervisning fortgår till dess att du som vårdnadshavare eller faktura­mottagare avslutar kursen via ditt konto i StudyAlong. Påbörjad termin debiteras full terminsavgift. Terminsavgiften korrigeras inte på grund av elevs frånvaro.

Villkorför undervisning, instrument och studiematerial

Undervisningen sker både i grundskolans lokaler dagtid och i kulturskolans egna lokaler på Lindeskolan. Undervisningen sker enskilt eller i grupp beroende på elevens ålder och förutsättningar.

På grund- och fördjupningskurs erbjuds varje elev minst 27 lektioner per läsår. Vid dessa tillfällen kan konserter och projekt ingå.

Noter och övrigt studiematerial köper eleven i samråd med läraren.

Vissa blås- och stråkinstrument kan man hyra av kulturskolan.

En elevs frånvaro meddelas läraren direkt eller via StudyAlong.

Senast uppdaterad