Frågor och svar

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om att delta i kulturskolans verksamhet.

Har du fler frågor som inte finns med på den här sidan är du alltid välkommen att kontakta Kulturskolans expedition genom att ringa 0581-811 96 eller mejla kulturskolan@lindesberg.se.

När det gäller frågor om din lektionstid är det din lärare som svarar bäst på det. Kontaktuppgifter till läraren finns angivna i den bokade kursen.

Villkor, avgifter, rabatter och betalning

Vem får gå i kulturskolan?

Kulturskolan riktar sig till dig som är mellan 0-19 år och skriven i Lindesbergs kommun.

Finns alla kurser överallt?

Nej. Både efterfrågan och tillgång till lokal avgör var vi har olika ämnen. I den kurs som bokas finns information om tid och plats för lektionen.

Vad kostar kulturskolans kurser?

Avgiften för grundkurs i musik, dans, drama, teater och bild är för närvarande 1000kr per termin och ämne. Fördjupningskursen kostar 1550kr per termin. I grund- och fördjupningskurs ingår ensemblespel i kursavgiften. Kort- och introduktionskurser kostar 375kr.

Får man prova på en kurs utan kostnad?

Om man till en början är osäker på om man vill börja kursen finns det möjlighet att först prova på ett kurstillfälle utan kostnad. Fortsätter eleven därefter kursen debiteras terminsavgift.

Hur många lektioner får man?

Kulturskolan erbjuder elever som går grund- och fördjupningskurser minst 27 lektioner per läsår. Kort- och introduktionskurser innehåller 10 kurstillfällen.

Påverkar frånvaro terminsavgiften?

Frånvaro som beror på att eleven är sjuk eller av andra anledningar missar lektioner leder inte till reducerad terminsavgift och tiden kan inte tas igen vid annat tillfälle.

Vilka rabatter kan man få?

Syskonrabatt ges enbart på grundkurs. Första elev betalar fullt pris för sin kurs. Därefter ges 350kr i rabatt för syskonets grundkurs.

Kan jag söka till kulturskolan om jag bor i en annan kommun?

Ja det kan du. I mån av plats kan du få gå på kulturskolan. Kostnaden subventioneras dock inte av kommunen. Kontakta kulturskolans administration för information om kostnad och bokning av kurs.

Vad händer med min kurs om jag flyttar till en annan kommun?

Flyttar du under pågående termin får du fortsätta terminen ut. Är du redan antagen till kurs och har flyttat innan terminen har påbörjats kan du i mån av plats få fortsätta. Avgiften subventioneras dock inte av kommunen.

När skickas fakturan?

Höstterminens faktura skickas ut i oktober. Vårterminens faktura skickas ut i februari.

Vad händer om avgiften inte betalas?

Vid försenad betalning debiteras påminnelse- och inkassoavgift enlig lag.

Skapa konto

Hur skapar jag ett konto?

Du behöver svenskt personnummer och du måste vara över 18 år för att registrera dig. Du som vårdnadshavare eller myndig registrerar dig via skolans registreringssida Länk till annan webbplats..

När du som vårdnadshavaren eller myndig skapat ditt konto lägger du till barn via Min sida. Myndig lägger till sig själv som barn.

Har du skyddade uppgifter kontaktar du administrationen för hjälp med registreringen.

Är du god man eller förvaltare åt en elev skapar du ett konto åt dig själv och kontaktar sedan administrationen som hjälper dig koppla barnet till ditt konto.

Jag kan inte hämta mina uppgifter när jag skapar mitt konto

Kontrollera att du stavat ditt namn på samma sätt som det är registrerat hos Skatteverket. Personnumret och namnet matchas mot Skatteverket för att uppgifterna ska kunna hämtas ner.

Jag kan inte skriva in min adress när jag skapar konto, varför?

Adressfältet kan inte redigeras eftersom dina adressuppgifter ska hämtas upp automatiskt från Skatteverket när du fyller i fullständigt namn och personnummer. Stämmer inte uppgifterna kontaktar du administrationen.

Jag hittar inte mina barn när jag försöker skapa deras konton

Kontakta kulturskolans administration om du inte hittar dina barn i systemet. Orsaken kan vara att:

  • Barnet är myndigt och dyker då inte upp i rullisten vid registrering. Myndiga kan skapa egna konton.
  • Den som försöker registrera barnkontot är inte barnets vårdnadshavare.
  • Barnet är redan registrerat i systemet av en annan vårdnadshavare i annan kommun.
  • Barnets andra vårdnadshavare är den som har konto i StudyAlong.

Hur kommer jag som inte har ett konto åt uppgifterna?

Gå till skolans registreringssida Länk till annan webbplats. och skapa ett konto. Nu kommer du kopplas automatiskt till familjebilden som finns hos Skatteverket och se era barns konton och era bokningar. Finns ingen familjebild blir det ingen koppling.

Hur loggar en elev in på sitt konto?

Vårdnadshavaren administrerar elevens/barnets inloggningsuppgifter via sitt vårdnadshavarkonto. Användarnamnet står inom parentes efter barnets namn och vårdnadshavaren kan även skapa ett nytt lösenord åt eleven/barnet.

Jag har redan ett konto i en annan kommun. Hur flyttar jag?

För att flytta ett konto måste alla pågående kursbokningar och instrumenthyror i den gamla kommunen avslutas. Kontakta administrationen och uppge användarnamn på de konton som ska flyttas och vilken kommun ni är registrerade i.

Boka eller avsluta kurs

Hur gör jag för att anmäla mig till kulturskolan?

Lediga kurser bokas direkt i kurskatalogen.

Intresseanmälan

Om det inte finns lediga platser på den aktivitet du vill boka kan man göra en intresseanmälan i kurskatalogen. En intresseanmälan avser bara den aktuella terminen sedan rensas den bort inför nästa termin.

Hur säger man upp sin plats?

Det är bra om läraren i första hand kontaktas då elev vill sluta en kurs. Det kanske går att hitta en lösning på det som gör att man vill sluta t ex att byta dag eller tid för lektionen.

Undervisning fortgår till dess att vårdnadshavare/räkningsmottagare avslutar kursen via sitt konto. Påbörjad termin debiteras full terminsavgift. Hyr ni ett instrument behöver det återlämnas så snart som möjligt i samband med uppsägningen.

När ska man säga upp sin plats?

Kurs som pågår hela terminen behöver inte avslutas. Vårdnadshav­aren väljer istället att inte bekräfta den förfrågan om att fortsätta kurs nästa termin som skickas ut mot slutet av terminen.

Kurs som ska avslutas mitt i termin avslutar vårdnadshavaren direkt i systemet. Så snart en kurs avslutats blir den tillgänglig för annan elev att boka sig på.

Antagning

Hur går antagningen till?

Alla våra kurser bokas direkt i kurskatalogen. Endast lediga kurser är de som kan bokas. Bokning av kurs är bindande.

Hur får jag besked om jag har kommit in?

Den bokade kursen är ditt besked om kursplats. Bokningen innehåller information om lärare, tid, dag och plats för kursen.

Får jag gå flera kurser samtidigt?

Ja. Ingen mängdrabatt utgår. Du betalar full avgift för respektive kurs.

Kan barn med särskilda behov gå i kulturskolan?

Ja. Kulturskolans lokaler är dessutom helt anpassade för funktionsnedsatta.

Kan min kompis börja i samma grupp?

Kulturskolan strävar efter att erbjuda undervisning i grupp.

Undervisning

När börjar terminen?

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider vilket innebär att lektion utgår när det t ex är studiedag. Datum för terminens början och slut framgår i kursspecifikationen.

När får jag veta vilken dag och tid kursen är?

Information om dag, tid och plats finns angivet i kursen som bokas.

Hur kontaktar jag läraren?

Kontaktuppgifter till läraren finns specificerade i kursen.

Vad händer om en lektion ställs in?

Vi meddelar dig vid inställd lektion.

Hur anmäler jag frånvaro?

Du meddelar frånvaro direkt till läraren eller via kontot i StudyAlong.

Mitt barn har varit sjukt, finns det möjlighet att få kompensation?

Frånvaro som beror på att du är sjuk eller av andra anledningar missar lektioner leder inte till reducerad terminsavgift och tiden kan inte tas igen vid annat tillfälle.

Vem ansvarar för att eleven närvarar?

Det är i första hand du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn kommer till kurstillfällena. Utebliven närvaro från elevens sida föranleder inte reducerad terminsavgift och tiden kan inte tas igen vid annat tillfälle.

Får jag som förälder vara med på lektionen?

Vi är positiva till lektionsbesök av föräldrar. Prata med er lärare om ni vill vara med.

Hur lång är min lektion?

Lektionslängden varierar beroende på aktivitet. Lektionens längd finns angiven i kursen.

Behöver jag öva hemma?

Det är bra om du övar hemma. Du lär dig fortare och dina lektioner blir roligare.

Får jag spela i en orkester?

Om du spelar ett orkesterinstrument kommer du få möjlighet att delta i orkesterspel.

Jag har flyttat till en annan kommun får jag behålla min plats?

Är du redan antagen till kurs och har flyttat innan terminen har påbörjats kan du i mån av plats få fortsätta. Avgiften subventioneras dock inte av kommunen.

Instrument

Vilka instrument kan man hyra?

Stråk- och blåsinstrument är de instrument som finns att hyra.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Terminsavgiften för instrumenthyra är 350kr. Hyran betalas för hela terminen även om undervisningen avslutas mitt i terminen.

Villkor och ansvar vid hyra av instrument

I instrumenthyran ingår inte eventuella reparationer och tillkommande förbrukningsmaterial t.ex. strängar och rörblad de betalar du själv. Instrument är inte försäkrade av kulturskolan.

Tänk på att teckna erforderlig försäkring som täcker instrumentets värde. Vid avslutad kurs är det viktigt att instrumentet återlämnas omgående. Hyran debiteras till dess att instrumentet är återlämnat.

Hur gör jag för att hyra ett instrument?

Kontakta läraren om instrument önskas hyras.

Är instrumentet försäkrat?

Nej. Tänk på att teckna erforderlig försäkring som täcker instrumentets värde om det inte redan ingår i din hemförsäkring.

Måste jag ha tillgång till ett instrument hemma?

Det är bra att ha tillgång till ett instrument att öva på.

Måste jag ha ett instrument redan första lektionen?

Nej.

Senast uppdaterad