Praktiksamordning i Örebro län

Arbetsmarknadsenheten är kommunens övergripande samordnare vid praktikplaceringar. Det innebär att arbetsmarknadsenheten är kontakt för alla aktörer som är intresserade av att placera praktikanter inom kommunens verksamhet.

Bakgrund

Det finns ett starkt behov av central samordning i kommunen för att effektivisera, underlätta och förmedla anskaffning av praktikplatser. Detta möjliggör att fler praktikplatser kan fördelas bättre under årets gång.

Målgrupper

Både unga och vuxna som vill komma ut i arbetslivet eller som behöver insikt i hur ett arbetet kan fungera.

Syfte

Att underlätta för både arbetsplatser och skolverksamheter genom att ge en överblick av tillgängligheten och efterfrågan på praktikplatser inom kommunen. Praktik är ett medel för att ge unga som vuxna arbetslivserfarenhet samt för att prova på olika typer av arbeten.

För att säkerställa att unga och vuxna får en bättre chans att lyckas med sin utbildning och göra rätt studieval eller gå vidare ut i arbete behövs en effektiv praktiksamverkan mellan skolorna och arbetslivet.

Upplägg

Praktikplatsen.se är ett digitalt webbaserat verktyg framtaget i syfte att samordna praktikplatser för elever, utbildningsanordnare, arbetssökande och arbetsplatser inom kommunen. Målet på sikt är även samordning inom hela Örebro län.

Praktikplatsen.se Länk till annan webbplats.

Praktikplatsen på Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakta praktisamordningen

Hesha Dino

0581-816 56

hesha.dino@lindesberg.se

Praktiksamordnare

Pontus Östman

079-0604541

pontus.ostman@lindesberg.se

Serviceassistent

Senast uppdaterad