Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar ungdoms­gymnasiets utbildningsnivå. Den gymnasiala vuxenut­bildningen har samma kursplaner och betygskriterier som ungdomsgymnasiet.

Behörighet

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Man kan vara behörig att läsa på Komvux om man är yngre än 20 år och har slutfört gymnasieutbildning på nationellt program.

Du skall vara folkbokförd i Lindesbergs kommun i annat fall skall ansökan skickas till hemkommunen för att få studierna godkända.

Kurspoäng

Varje kurs ger ett visst antal gymnasiepoäng som visar utbildningens omfattning. 20 poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Vägledning

Innan du börjar studera inom vuxenutbildningen ska du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare. Du kan diskutera både dina önskemål och studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans lägger ni sedan upp en studieplan.

Ansökan

Ansökan för dig som är ny - Ta kontakt med någon av våra studieväg­ledare och gör upp en planering för dina studier.

Hur många kurser kan jag läsa?

De flesta som arbetar heltid brukar inte vilja läsa mer än en kurs i taget. Det motsvarar 25 procents studietakt, det vill säga cirka 10 timmars studie­arbete per vecka.

Ska du studera på heltid, och dessutom söka studiemedel, innebär det att du läser fyra kurser under en hel termin (20 poäng per vecka), det vill säga ca 40 timmars studiearbete.

Hur går studierna till?

Flexibla studier innebär att du träffar utbildaren minst ett pass per vecka och kurs, se schema.

Kurser på gymnasial nivå

Vi erbjurder kurser på gymnasial nivå, de är följande:

 • Orienteringskurs. ”Studielyftet” 100 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100 p
  (Svenska 1, 2 och 3 kommer att krävas för en högskoleförberedande examen och ersätter Sv A och Sv B)
 • Engelska 5 100 p (ersätter En A)
 • Engelska 6 100 p (ersätter En B)
 • Matematik 1a 100 p/Matematik 1b, 100 p/Matematik 1c 100 p
  (ersätter Ma A)
 • Matematik 2a, 100 p/Matematik 2b, 100 p/Matematik 2c, 100 p
  (ersätter Ma B)
 • Matematik 3b, 100 p/Matematik 3c, 100 p
  (ersätter Ma C)
 • Matematik 4, 100 p (ersätter Ma D)
 • Samhällskunskap 1b, 100 p (ersätter Sh A),
  Samh. 1a1, 50 p, Samh. 1a2, 50 p (för dig som läst Sh1a1, 50 p)
 • Digitalt skapande 1, 100 p

Kurserna på Masugnen kräver närvaro enligt schema. Du deltar 1-5 pass per kurs och vecka.

Schema Gymnasial nivå - uppdaterat 2023-08-14, PDF Pdf, 84.9 kB.

Webbkurser

De kurser som vi inte har i egen regi kan i enstaka fall läsas genom distansutbildaren NTI. I dagsläget prioriteras Naturkunskap 1a2, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 då dessa är vanliga särskilda behörighetskrav.

Övriga kurser är lågprioriterade. Hör med studievägledaren om du har frågor.

Betyg

När du avslutat dina studier inom gymnasial vuxenutbildning kan du få ett studiebevis. Efter avslutade studier måste du själv ta kontakt med studerandeexpeditionen för att få dina betyg utskrivna.

Studiehallen

Studiehallen är till för dem som läser grundläggande och gymnasial utbildning på Masugnen, men även för dem som läser på distans mot NTI. I Studiehallen får du pedagogiskt stöd med dina studier men även en lugn studieplats. Det finns också möjlighet att låna dator.

Kontakt

Helene Broberg

0581-816 04

helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Nina Sundberg

0581-816 14

nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Monika Österberg

0581-816 02

monika.osterberg@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Senast uppdaterad