Förskollärarprogrammet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

Lärare läser bok för barn

Utbildningens upplägg

Karlstads universitet erbjuder förkollärarprogrammet på distans via lärcentrum. Det innebär att du kan läsa utbildningen på Masugnen i Lindesberg istället för att flytta till Karlstad.

Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Du deltar vid digitala föreläsningar från Karlstads universitet och studiegruppsarbeten på plats här på Masugnen i Lindesberg en eller flera gånger i veckan. Det ingår även obligatoriska närträffar vid Karlstads universitet ett antal gånger per termin. Tentamen skriver du här på Masugnen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i förskoleverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du erbjuds VFU-plats i hemkommunen i den mån det är möjligt.

Om utbildningen

Utbildningsnivå: Grundutbildning

Studieform: Campus lärcentra – Distansstudier med närvarokrav på lärcentrum minst 1 dag varje vecka samt närvaro på Karlstads universitet cirka 3 gånger per termin, 2-3 dagar per tillfälle.

Studietakt: Heltid, 100%

Omfattning: 210 hp - motsvarande 3,5 års heltidsstudier

Ansökan öppnar: 15 september 2023

Ansökan stänger: 16 oktober 2023

Utbildningen börjar: Våren 2024

Läs om förskollärarprogrammet på Karlstads Universitet Länk till annan webbplats.

Ansökan

Du ansöker via antagning.se, ange Lindesberg som studieort. Anmälningskod: KAU-80156.

Sök Förskollärarprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om utbildningen på Karlstad Universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighetskrav

För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande - områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Saknar du behörighet?

Du som saknar behörighet har möjlighet att komplettera dina betyg hos oss på Masugnen.

Kontakta någon av våra studievägledare för registrering.

Helene Broberg

0581-816 04

helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Nina Sundberg

0581-816 14

nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Kontakt

Jaana Bertilsson

0581-816 10

jaana.bertilsson@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Senast uppdaterad