Personal på Masugnen

Ledning, studievägledare, administration, arbetsmarknadsenheten (AME), coachingteamet, teknikcollege, språkstöd och lärare.

Ledning

Zila Conejeros

Conejeros, Zila
0581-816 50
zila.conejeros@lindesberg.se

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Catrine Pernros-Eriksson

Pernros-Eriksson, Catrine
0581-816 16
catrine.eriksson@lindesberg.se

Rektor

Magnus Sjöberg

Sjöberg, Magnus
0581-816 21
magnus.sjoberg@lindesberg.se

Förvaltningschef

Tobias Skogdalen

Skogdalen, Tobias
0581-812 24
tobias.skogdalen@lindesberg.se

Bitr. chef Arbetsmarknadsenheten

Studievägledare

Helene Broberg

Broberg, Helene
0581-816 04
helene.broberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Nina Sundberg

Sundberg, Nina
0581-816 14
nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Administration

Jaana Bertilsson

Bertilsson, Jaana
0581-816 10
jaana.bertilsson@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Essam Issa

Issa, Essam

0581-816 34
essam.issa@lindesberg.se

Koordinator sfi

Farhad Eliassi

Eliassi, Farhad
0581-816 48 / 070-2827053
farhad.eliassi-sarzali@lindesberg.se

Arbetshandledare vaktmästeri/Återbruket

Mathias Henriksson

Henriksson, Mathias
0581-816 22
mathias.henriksson@lindesberg.se

Webbansvarig

Monika Österberg

Österberg, Monika
0581-816 02
monika.osterberg@lindesberg.se

Utbildningssamordnare/administratör

Arbetsmarknadsenheten

Erika Gruvald

Andersson, Lena
0581-816 27
lena.andersson2@lindesberg.se

Arbetsgivarkoordinator/handläggare

Erika Gruvald
Eja Einarsdotter

Einarsdotter, Eja
0581-816 53

eja.einarsdotter@lindesberg.se
Arbetshandledare Caféverksamhet

Hanna Tuomisto

Enell, Tommy
0581-816 40
tommy.enell@lindesberg.se

Handläggare

Erika Gruvald

Kevric, Mirel
0581-816 23
mirel.kevric@lindesberg.se

Administrativ handläggare Bilpoolen

Erika Gruvald

Krantz, Sofié
0581-816 12
sofie.krantz@lindesberg.se

Praktiksamordnare

Kari Labermo

Labermo, Kari
0581-816 73
kari.labermo@lindesberg.se

Arbetshandledare Snickeriet

Pirkko Norberg

Norberg, Pirkko
0581-816 42
pirkko.norberg@lindesberg.se

Arbetshandledare Städteamet

Marianne Phersson

Phersson, Marianne
0581-816 63
marianne.phersson@lindesberg.se

Administrativ handläggare

Hanna Tuomisto

Ronngaard, Kajsa
0581-816 43
kajsa.ronngaard@lindesberg.se

Handläggare

Hanna Tuomisto

Runnerström, Emmi
0581-816 28
emmi.runnerstrom@lindesberg.se

Handläggare (föräldraledig)

Fatin Shakir

Shakir, Fatin
0581-816 71
fatin.shakir@lindesberg.se

Flyktinghandläggare

Erika Gruvald

Söderman, Jenny
0581-816 57
jenny.soderman@lindesberg.se

Arbetshandledare Städteamet

Pontus Östman

Östman, Pontus
079-0604541
pontus.ostman@lindesberg.se

Serviceassistent praktiksamordning

Coachingteamet

Erika Gruvald

Hall, Malin
0581-816 46
malin.hall@lindesberg.se

Arbetscoach Coachingteamet

Erika Gruvald

Holm, Anette
076-093 11 74
anette.holm@lindesberg.se

Arbetscoach/samordnare Coachingteamet

Erika Gruvald

Öman, Linda
0581-816 52
linda.ohman@lindesberg.se

Arbetscoach Coachingteamet

Kommunal vuxenutbildning- lärvux, grundvux, gymnasial utbildning

Hanna Tuomisto

Blomkvist, Linnea
0581-816 08
linnea.blomkvist1@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk, Samhällskunskap

Lena Eriksson

Eriksson, Lena
076-7242365
lena.eriksson@lindesberg.se

Lärare engelska

Gunilla Jonsson-Ermedahl

Jonsson-Ermedahl, Gunilla
0581-816 08
gunilla.ermedahl@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Marie Lindkvist

Lindqvist, Marie
0581-816 08
marie.lindqvist@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Per-Erik Lundin

Lundin, Per-Erik
076-7242365
per-erik.lundin@lindesberg.se

Lärare matematik

Göran Otter

Otter, Göran
0581-810 13
goran.otter@lindesberg.se

Lärare data

Hanna Tuomisto

Tuomisto, Hanna
0581-816 62
hanna.tuomisto@lindesberg.se

Specialpedagog Lärvux

Eleonor Westin

Westin, Eleonor
0581-816 08
eleonor.westin@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Hanna Tuomisto

Ökvist, Fanny
0581-816 08
fanny.okvist@lindesberg.se

Lärare svenska och svenska som andraspråk

Sfi, utbildning i svenska för invandrare

Lärare

Satu Droudi
Michael Troedsson

Språkstöd

Anna-Lena Andersson

Alikhwan, Fawzya
fawzya.alikhwan@lindesberg.se

Språkstöd

Anna-Lena Andersson

Habib, Bobani
bobani.habib@lindesberg.se

Språkstöd

Anna-Lena Andersson

Tajeddin, Shireen
shireen.tajeddin@lindesberg.se

Språkstöd

Teknikcollege

Mikael Andersson

Andersson, Mikael
0581-816 55
mikael.andersson2@lindesberg.se

Lärare svets

Jan Holmberg

Holmberg, Jan
0581-816 55
jan.holmberg@lindesberg.se

Lärare svets

Ezekiel James

James, Ezekiel
0581-816 54
ezekiel.james@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Daniel Engman

Engman, Daniel
070-2769952
daniel.engman@lindesberg.se

Lärare skärande bearbetning

Vård- och omsorgscollege

Tina Eriksson

Eriksson, Tina
0581-816 25
tina.eriksson1@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Sara Kvarnlöf

Kvarnlöf, Sara
0581-816 70
sara.kvarnlof@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning (föräldraledig)

Jessica Wall Lindh

Lindh Wall, Jessica
0581-810 93
jessica.lindh-wall@lindesberg.se

Lärare omvårdnadsutbildning

Yrkeshögskola

Erika Gruvald

Gruvald, Erika
0581-816 09
erika.gruvald@lindesberg.se

Yrkeslärare, utbildningsledare, YH tandsköterska

Senast uppdaterad