Här får du hjälp med hur du kan söka till sfi. Find out how you can apply for sfi studies.

Har du skyddad identitet? - Do you have protected identity?

Om du har skyddad identitet ska du inte fylla i formuläret.

If you have protected identity, do not fill out this form.

Kontakta - Contact

Lena Varvne

lena.varvne@lindesberg.se

0581-816 05

När du har ansökt - After you have applied

När du har ansökt blir du kallad till inskrivningssamtal och får information när du kan börja.

After you have applied you will be contacted and receive information when you can begin your studies.

Ansök - Apply

Fyll i fomruläret och klicka på skicka.

Fill out the form and push skicka.


Personuppgifter
PersonuppgifterVilka språk kan du (Which languages do you speak?) * (obligatorisk)
Vilka språk kan du (Which languages do you speak?)Vilken skolbakgrund har du? (What is your educational background?) * (obligatorisk)
Vilken skolbakgrund har du? (What is your educational background?)

Behöver du tolk? (Do you need a translator?) * (obligatorisk)
Behöver du tolk? (Do you need a translator?)Om ja, varför avslutade du dina studier på sfi och i vilken stad studerade du? (If yes, why did you end your studies and in which city did you study?)

Senast uppdaterad