Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan arbetsliv inom vård och omsorg och utbildnings­anordnare. Det är inte, som man kanske kan tro av namnet, en specifik skola eller utbildning.

Mål med samarbetet

Målsättningen med det regionala samarbetet inom Vård- och omsorgscollege Örebro län är att få fler att utbilda sig och att efter utbildning arbeta inom vård och omsorg. VO-College Örebro län ska arbeta för att höja kvaliteten och attraktiviteten både inom utbildningarna och i arbetslivet.

Anställning, karriärvägar eller vidareutbildning

Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar ska samarbetet bidra till att studerande blir anställningsbara och/eller kan erbjudas tydliga karriärvägar och vidareutbildning på eftergymnasial nivå. Både studerande och redan anställda ska få utbildning och kompetensutveckling inom VO-College.

Genom att de samlade resurserna i länet utnyttjas mer effektivt ska det leda till en tryggad kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i Örebro län. Slutmålet är god vård och omsorg för länets invånare.

Vård- och omsorgscollege Örebro län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lena Varvne

0581-816 05

lena.varvne@lindesberg.se

Rektor

Nina Sundberg

0581-816 14

nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Senast uppdaterad