Lindesteget 2024

Lindemaskiner och Cummins-Meritors yrkesinriktade utbildning för dig som är ung, arbetslös och nyfiken på att jobba inom produktionsindustrin.

Logotypbild för projektet Lindesteget.

Utbildningen löper under ett år och varvar teori med praktik på någon av våra anläggningar i Lindesberg. Om du blir antagen till Lindesteget väntar en visstidsanställning hos Lindemaskiner eller Cummins-Meritor under ett år med avtalsenlig lön.

När startar nästa omgång?

Nästa omgång av Lindesteget startar i januari 2024. Ansökan öppnar till hösten 2023.

Vem kan söka till Lindesteget?

Här är grundkraven:

  • Du ska vara mellan 18-24 år för att kunna söka.
  • Du ska ha en avslutad gymnasieutbildning med lägst betyg E i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 samt Engelska 5.
  • Om du har en utländsk gymnasieutbildning måste du ha konverterat dina betyg till svenska betyg (läs mer under nästa fråga) och ha kunskaper i svenska med godkänt betyg i svenska som andraspråk (SAS) 1.
  • Du måste också vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Se till att bifoga kopia på ditt examensbevis från gymnasiet samt intyg om att du är inskriven på Arbetsförmedlingen med din ansökan.

Hur gör jag om jag har en utländsk gymnasieutbildning?

Då behöver du bifoga en auktoriserad översättning av dina slutbetyg från gymnasiet som också är konverterad till svenska betyg. Myndigheten som bedömer utländska betyg heter UHR – universitets- och högskolerådet och du kan ansöka om att konvertera betyg på deras hemsida www.uhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur söker jag till Lindesteget?

Ansökan görs via lindesteget@gmail.com under ansökningsperioden.

Hur väljer ni ut vem som blir antagen till Lindesteget?

För det första ska du uppfylla behörighetskraven, se under ”Vem kan söka till Lindesteget”. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, där du motiverar varför du vill få en plats i Lindesteget.

När vi gör urvalet strävar vi efter en mångfald av personer av olika kön, bakgrund och erfarenheter. Vi ger inte förtur eller sållar bort någon baserat på vilken gymnasieutbildning man gått eftersom vi vill få till en mix av deltagare.

Har man någon chans att bli antagen även om man har dåliga betyg?

Höga betyg är inte avgörande för om man blir antagen eller inte, men för att kunna söka måste du ha en avslutad gymnasieutbildning och vara godkänd i matematik, svenska och engelska. Personlighet, nyfikenhet och intresse för att arbeta praktiskt väger tungt i bedömningen av de sökande.

Hur många utbildningsplatser finns det?

Det kan variera något från år till år. Lindesteget 2024 har 6 platser. Platserna är fördelade på Lindemaskiner och Cummins-Meritors olika produktionsanläggningar.

Hur många utbildningsplatser har varje fabrik?

Antalet platser på varje anläggning beror på anläggningens storlek.

Hur går rekryteringen till?

Man söker till utbildningen via Lindestegets epost: lindesteget@gmail.com Ansökan öppnas till hösten 2023. Därefter görs ett urval och intervjuer hålls. Rekryteringsprocessen avslutas i december 2023. Utbildningsstart är i januari 2024.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är 52 veckor lång inklusive 5 veckor betald semester, där man blir återbetalningsskyldig om man avslutar anställning i förtid. Utbildningen startar i januari 2024 och avslutas året därpå efter ett års utbildning.

Vilken ersättning får deltagarna?

Deltagarna i Lindesteget får 20 129 kr i lön före skatt enligt regler kring yrkesintroduktionsanställning. De får också friskvårdsbidrag på 88 kr/månad.

Får man semester?

Deltagarna får fem veckor betald ledighet, återbetalningsskyldig om man avslutar anställning i förtid, fyra veckor på sommaren och en vecka mellan jul och nyår.

Hur ser kursplanen ut?

Utbildningen inleds med två introduktionsveckor vid Masugnen samt ute hos arbetsgivaren.

Schema för Lindesteget. Schemat finns inte i text på sidan.

Schemat för Lindesteget 2023. Schemat för 2024 visas när det är klart.

Hur många veckor praktiserar man?

Lindesteget omfattar totalt 18 veckor teori och 29 veckor praktik under handledning. Varje teorivecka följs av en praktikperiod.

Vad gör man under praktiken?

Arbetsuppgifterna ser lite olika ut beroende på var du går Lindesteget. I stora drag utbildas du inom t.ex. montering, svetsning, gjuteri, pressning eller arbete inom logistik, t.ex. truckkörning. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska moment så det är bra om du gillar att jobba praktiskt.

Garanteras man en anställning efter utbildningen?

Lindesteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Lindemaskiner eller Cummins-Meritor. Men deltagarna får vid avslutad utbildning ett utbildningscertifikat som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att klara ett produktionsjobb inom industrin – inte bara hos oss utan även hos andra arbetsgivare.

Vad kan jag jobba med efter utbildningen?

Utbildningen ger kompetens för att ta industrijobb inom vilken bransch som helst. Men det vanligaste är att man jobbar på en fabrik eller produktionsanläggning med till exempel montering, logistik eller som maskinoperatör. Lindesteget ger kunskaper i lagarbete, produktionsprocesser, kvalitet och underhåll m.m.

Varför satsar Lindemaskiner och Meritor på Lindesteget?

Lindesteget är en satsning för arbetslösa unga och samtidigt en långsiktig investering som vi gör för att säkerställa att vi har rätt arbetskraft och kompetens i framtiden. För oss som företag är det viktigt att unga får upp ögonen för arbeten inom produktionsindustrin.

Vill du komma i kontakt med oss?

Mejla till lindesteget@gmail.com om du har några frågor så svarar vi så snart vi kan.

Senast uppdaterad