Arbetsmarknadsåtgärder

Behöver du vårt stöd för att bli självförsörjande genom utbildning och arbete? Det kan du få genom bland annat arbetsträningsplats eller anpassad anställning.

Alla människor kan och vill utvecklas och vi bidrar med att stegförflytta dig som behöver vårt stöd för att bli självförsörjande, genom utbildning och arbete. Du kommer till oss via försörjningsstöd eller arbetsförmedlingen.

Vårt fokus

Framförallt har vi fokus på dig som är i behov av fördjupat stöd och vägledning för att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi tillhandahåller bland annat:

  • arbetsträningsplatser
  • anpassade anställningar
  • mindre kompetensutvecklingsinsatser.

Vi har ett nära samarbete med Komvux som också finns på Masugnen, vilket innebär att vi jobbar tillsammans med våra deltagare och elever där det är effektfullt.

Planering efter dina förutsättningar

Vi planerar för dig utifrån dina förutsättningar, förmågor och framtids­visioner. Genom motivationshöjande samtal och vägledning kan vi hjälpa dig att bli ditt livs egen processledare.

Mer information om våra insatser på Välfärdsguiden.se Länk till annan webbplats.

Arbetsplatser

Vi har många arbetsgivar­kontakter och är finns som ett stöd för de företag som tar emot dig. Vi kan vara med och introducera, översätta föreskrifter, gå in med kortare utbildningsinslag eller finnas med som handledare på arbetsplatsen om det behövs.

Senast uppdaterad