Arbetssökande

Du som behöver höja din kompetens för att bli självför­sörjande kan får stöd och hjälp av arbets­marknads­enheten.

Lindesbergs kommun har en arbetsmarknadsenheten som stöttar dig och erbjuder kompetenshöjande insatser för att du ska komma ut i egenför­sörjning genom studier och arbete.

Verksamheten arbetar främst på uppdrag av försörjningsstöd och arbetsförmedlingen och riktar sig till dig som behöver fördjupat stöd och rustande insatser för att bli självförsörjande.

Arbetsplatsförlagda aktiviteter

Vi samverkar med andra förvaltningar inom kommunen och näringslivet genom arbetsplatsförlagda aktiviteter som exempelvis:

  • praktik
  • resursjobb - arbete i kombination med kompetenshöjande insatser
  • studiebesök
  • utbildningar som vi skräddarsyr efter behov.

Vuxenutbildning och Sfi

Samverkan med vuxenutbildningen och Sfi internt samt övriga civilsamhället ger ytterligare verktyg för möjligheten att du ska komma närmare självförsörjning. Vi har också utökat vårt egna utbud av insatser i syfte att i större utsträckning kunna möta upp dina behov som deltagare hos oss.

Idag arbetar cirka 15 medarbetare på arbetsmarknadsenheten som handläggare, arbetshandledare samt administratör. Verksamheten utgår från Masugnen på Dalkarshyttan.

Kontakt

Zila Conejeros

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

zila.conejeros@lindesberg.se

Senast uppdaterad