Anställd eller tidigare anställd i Lindesbergs kommun

Du kan ibland behöva ett intyg som bekräftar din anställning i Lindesbergs kommun. Det kan till exempel vara ett arbetsgivarintyg eller ett tjänstgöringsintyg.

Beställ arbetsgivarintyg eller inkomstintyg Länk till annan webbplats.

Vad de olika intygen innehåller och vanligtvis används till kan du läsa om nedan.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg används av Sveriges a-kassor eller Försäkringskassan som underlag för beräkning av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Arbetsgivarintyget innehåller bland annat anställnings- och löneuppgifter samt uppgifter om arbetad tid inklusive eventuell frånvaro, mertid och ob-ersättning.

Arbetad tid redovisas månad för månad, de 12 senaste månaderna. Arbetsgivarintyg beställs genom e-tjänsten ovan.

Inkomstintyg

Inkomstintyg bekräftar din anställning i Lindesbergs kommun och innehåller uppgifter om anställning och inkomst. Ett inkomstintyg används exempelvis till bankärenden eller om du söker lägenhet. Inkomstintyg beställs genom e-tjänsten ovan.

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om anställningstid, befattning, anställningsform, samt dina mest förekommande arbetssysslor.

Tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsbetyg innehåller samma uppgifter som ett tjänstgöringsintyg, men också en bedömning av din prestation. Tjänstgöringsbetyg är därför användbart om du söker annat arbete eller skola.

Senast uppdaterad