Frågor och svar om feriejobb

Här hittar du frågor och svar om feriejobb.

Ansökan

Sker via ferieplatsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på länken, registrera dig och fyll i uppgifterna, detta behöver du göra även om du tidigare sökt feriearbete inom kommunen. När du sökt platser och skickat in din ansökan kommer du inom kort få en bekräftelse på din registrerade e-post att din ansökan är mottagen. Om du vill ändra på något i din ansökan så går det att logga in och göra det under mars månad, glöm inte att skicka in ansökan på nytt när du genomfört ändringarna. Det kan tillkomma fler platser under mars månad, så logga gärna in för att hålla dig uppdaterad. Alla som söker är inte garanterade ett feriearbete. Vi har ett maxantal som vi kan ta emot, detta kan variera från år till år. Om du inte blir placerad får du ett e-postmeddelande med information om det.

Placering

Om du blivit tilldelad en plats får du e-post med ett placeringserbjudande från ferieplatsen.se under april månad. För att tacka ja till ditt erbjudande måste du följa instruktionerna i e-posten, om du inte gör det kommer du förlora din plats. Du måste vid ett senare tillfälle även skriva på ditt anställningsavtal. Vi erbjuder platser inom kommunal verksamhet men även föreningar och ideella verksamheter erbjuder platser. Hur du får tillgång till anställningsavtalet kan skilja sig åt men framgår alltid i platsannonsen. Ibland måste du kontakta arbetsplatsen personligen i andra fall så skickas avtalet ut via post.

Vem kan söka?

Endast de åldersgrupper som står nämnda i informationen på hemsidan kan söka sommarjobb genom kommunen. Du måste också vara folkbokförd i Lindesbergs kommun. Om du inte är folkbokförd i Lindesbergs kommun rekommenderar vi dig att kontakta din hemkommun för att se om de kan erbjuda ferie. Om du har några hinder, funktionsnedsättningar, allergier eller annat som du anser att vi på arbetsmarknadsenheten eller handledaren på arbetsplatsen bör känna till så måste du själv meddela detta i ansökan. Detta för att arbetsplatsen på bästa sätt skall kunna förbereda mottagandet av dig.

Får jag byta period?

Det finns tre olika perioder. Du får erbjudande om att jobba en av dessa perioder. Du söker själv den eller de perioder som du kan och vill jobba på. Det är ingen garanti att du får plats på sökt period men vi försöker ta hänsyn till detta när vi placerar. Har det framkommit förhinder efter att du fått ett placeringserbjudande så får du ringa till kontaktpersonen för ferie och höra om det går att ordna. Feriearbete är ett erbjudande och vi garanterar inte att du kan byta period.

Vilka platser finns?

Kommunen har ett varierat utbud av platser. Det kan vara inom äldrevården, barnomsorgen så som fritids, förskola eller vaktmästartjänster. En del platser kan finnas inom skolkök/äldreomsorgskök. Vi kan inte garantera att du får den plats du önskar. Om du får ett erbjudande som du inte vill ha så ber vi dig meddela oss så snart som möjligt så vi kan erbjuda platsen till någon annan. Kom ihåg att alla jobb är viktiga och en bra erfarenhet för ett framtida yrkesliv.

Vi erbjuder även platser hos föreningar och ideella organisationer, du kommer då anställas av föreningen eller den ideella organisationen och de har då allt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Observera att arbetstider och dagar kan skilja på dessa platser. Om du blir bokad på en av dessa platser så måste du ta kontakt med arbetsplatsen för att få en tid till avtalsskrivning, då det inte är kommunen som står som ansvarig arbetsgivare. Detta framgår i platsannonsen.

Får jag betalda resor till feriejobbet?

Kommunen betalar inte några resor till och från arbetet. Lindesbergs kommun är en geografiskt stor kommun. Vi har ferieplatser på flera orter i kommunen. Allt från Löa i norr till Fellingsbro i söder. Det är inte säkert att du får ett erbjudande om feriearbete i närheten av där du bor. Du kan till exempel få ett erbjudande om en plats i Frövi även om du inte bor där. Plats prioriteras främst utifrån vad du själv önskat i din ansökan. Därefter placerar vi så långt det går i närheten av den adress du uppgett vid registreringen. Vi har ofta fler ansökningar från Lindesberg centralt än vi har tillgängliga platser där, vilket innebär att det varje år reser ungdomar med exempelvis buss till sina feriearbeten. Vi räknar även med att det går att cykla en bit på sommaren. Tänk på att du själv skall kunna ta dig till platsen du söker.

När behöver jag utdrag ur belastningsregistret?

Om du ska jobba nära eller med barn, exempelvis på en förskola, i förskolekök, skolkök eller med funktionshindrade så måste du ha ett utdrag ur belastningsregistret. För att få detta så ska du själv besöka polisens hemsida. Där skriver du ut en blankett som du fyller i och skickar till Polismyndigheten i Kiruna. När du fått utdraget hemskickat måste du visa upp det första dagen på arbetsplatsen. Om du inte ordnat ett utdrag från belastningsregistret utan anmärkning innan du börjar ditt feriearbete får du inte arbeta och din placering kan gå till annan sökande. Vi kan inte garantera ett byte av plats.

Arbetstid

Din arbetstid är normalt 6 timmar, fem dagar i veckan i tre veckor. Om detta skiljer sig på din sökta plats så framgår det i platsannonsen. Du ska även ta ut en rast under dagen, rasten är obetald tid, vilket kan innebära att du behöver vara på arbetsplatsen 6 ½ eller 7 timmar för att få ut rätt lön. Du anger på din närvarorapport hur du har jobbat och när du tagit rast. Be handledaren hjälpa dig att fylla i rätt tider och var noggrann med att både handledaren och du skriver under närvarorapporten innan den skickas iväg till Arbetsmarknadsenheten. Om någon av signaturerna saknas så kan vi inte betala ut någon lön. Inom kommunal verksamhet får du som mest arbeta 90 timmar på tre veckor. Inget arbete utöver det ska utföras. Helgerna är du normalt ledig. Midsommarafton är du ledig och ingen lön utgår för den dagen. Är du borta en dag kan det inte jobbas ifatt genom att arbeta längre dagar vid annat tillfälle. Arbete på obekväm arbetstid accepteras vanligtvis inte.

Lön

Lönen för 2024 är 76 kr per timme. Semesterersättning är inräknad i timlönen. Lönen betalas ut månaden efter att du har jobbat om du har lämnar in din timrapport i tid. Den 27:e är kommunens löneutbetalningsdag.

Du har rätt till sjuklön om du påbörjat din anställning och jobbat minst en dag. Är du sjuk ringer du arbetsplatsen och meddelar detta så de kan fylla i rätt information på din närvarorapport. Vid sjukdom har du en karensdag där det inte utgår någon lön. Vi följer Försäkringskassan regler för när du behöver visa upp ett sjukintyg. Frånvaro utöver sjukdom eller annat giltigt skäl är inte lönegrundande.

Om något inte fungerar

Om du upplever att du inte får en bra handledning eller att du inte har fungerande arbetsuppgifter så vill vi att du hör av dig till ansvariga för feriearbetet på Arbetsmarknadsenheten. Om vi inte får informationen kan vi inte hjälpa dig. Prova alltid att prata med handledaren i första hand. Om du väljer att gå hem för att du upplever att det inte fungerar får du inte någon lön för din frånvaro. Därför är det viktigt att du pratar med oss innan du tar något beslut så vi får chansen att hjälpa dig på ett bra sätt. Du kan också vända dig till Fackets hjälptelefon för ungdomar på telefonnummer 020-56 00 56 (se även www.lo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Vi garanterar inte en ny plats om det inte fungerar, men finns möjligheten kan vi försöka lösa det om du meddelar oss i god tid.

Enkäten

Efter varje ferieomgång så skickar vi ut en enkät via epost som du fyller i. För att vi skall kunna jobba vidare med att förbättra vårt arbete med ferie så behöver vi ta del av era erfarenheter. Enkäten går snabbt att fylla i och utgör underlag för planering av kommande års feriearbete.

Senast uppdaterad