Framtida ledare

En förmån för dig som är intresserad av att vidareutvecklas inom kommunen, är nyfiken på ledarskap och på sikt skulle vilja arbeta som chef. Hör tre av våra medarbetare berätta om sina upplevelser av den interna utbildningen Framtida ledare.

Tina Oxold - elevhälsochef

Tina Oxvold, elevhälsochef och verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Lindesbergs kommun.

Hej Tina!

Vad jobbar du som idag?

– Jag jobbar som elevhälsochef och verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI).

När gick du vår interna utbildning Framtida ledare?

– Jag var med under utbildningens allra första omgång vilket var mars 2021 till februari 2022.

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?

– Jag var intresserad av ledarskap och hoppades att utbildningen skulle kunna hjälpa mig att navigera, att komma underfund med om ledarskap var något för mig. Jag hade jobbat som skolkurator i fyra år och var redo för nästa steg. Tidigare har jag arbetat som ungdomsledare inom ridsporten, men jag ville undersöka om chefskapet var något som intresserade mig.

Vad är det viktigaste du tog med dig från utbildningen?

– Det viktigaste jag tog med mig är att chefskapet är väldigt komplext. Att vara chef och ledare innefattar så mycket mer än bara verksamhet, budget och personal. Just rollens omfattning hade jag inte förstått innan och det var så nyttigt att få den inputen.

– Många som arbetar har ju en bild av vad en chef är, men vi ser inte allt som en chef gör. Utbildningen visade verkligen på bredden i chef-och ledarskapet.

Har du några bra tips att dela med dig av?

– Om du är nyfiken på ledarskap och hur det skulle kunna vara, ta chansen om möjligheten ges! Blandningen av deltagare med olika erfarenheter och infallsvinklar skapar otroligt bra diskussioner om chef-och ledarskap.

Tobias Skogdalen - biträdande enhetschef

Tobias Skogdalen, biträdande enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun.

Hej Tobias!

Vad jobbar du som idag?

– Jag jobbar som biträdande enhetschef på arbetsmarknadsenheten.

När gick du vår interna utbildning Framtida ledare?

– Utbildningen startade under hösten 2022 och pågick fram till juni 2023.

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?

– Jag blev uppmuntrad att söka till utbildningen och det är jag väldigt tacksam för.

Mentorskapet är en viktig del av utbildningen, hur har det fungerat att ha en mentor?

– Det har varit fantastiskt! Min tilldelade mentor är enhetschef inom socialförvaltningen och vi kände båda att mentorskapet gav oss nya insikter. Det utmanade vårt sätt att tänka kring situationer som uppstår i ledarskapet, men även inom arbetet i stort. Som bonus identifierade vi områden där vi kan samverka över förvaltningsgränserna.

Hur tänker du kring ledarskap efter att ha genomfört utbildningen?

– Jag har länge varit tveksam till om en tjänst i ledarposition är något för mig. Utbildningen blev ett sätt att djupdyka i mina egna tankar och funderingar kring vad jag vill och kan göra för verksamheten i framtiden. Jag kunde också bolla mina idéer och tankar med min mentor. Det blev tydligt att flera olika sätt att leda kan vara framgångsrika.

Har du några bra tips att dela med dig av?

– Som det mesta i livet så blir det vad du gör av det. Ställ massor av frågor. Gå in med en nyfikenhet och ett undersökande förhållningsätt så kommer du att lära dig mycket! Stäm också av med din chef så att du har förutsättningar och utrymme att prioritera utbildningen.

Helena Randefelt - utvecklingsstrateg

Helena Randefelt, utvecklingsstrateg inom tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun.

Hej Helena!

Vad jobbar du som idag?

– Jag jobbar som utvecklingsstrateg på kommunens tillväxtförvaltning.

När gick du vår interna utbildning Framtida ledare?

– Jag och Tobias gick utbildningen samtidigt, så septemeber 2022 till juni 2023.

Hur kommer det sig att du sökte till utbildningen?

– Under flera års tid har jag, i perioder, varit nyfiken på ledarskap och vad det kan innebära. Hur det skulle vara att ha helhetsansvaret för en verksamhet. Jag är trygg i min yrkesroll idag, så utbildningen var ett sätt för mig att utmana mig själv, att våga kliva utanför min comfort zone.

Vad var mest givande med utbildningen?

– Alla delar var så bra, men tiden med min mentor var något som jag uppskattade lite extra mycket. Just att få diskutera olika delar av ledarskapet med en chef som har styrkor som jag kanske inte har, där vi kan prata utifrån våra olika synsätt. Det blev ett sätt att vidga sina vyer och få nya perspektiv, både utifrån ledarskapets utmaningar och utifrån våra olika personligheter.

Hur tänker du kring ledarskap efter att ha genomfört utbildningen?

– Att det finns olika typer av ledarskap och att utbildningen kan hjälpa dig att landa i om chefskapet är något för dig. Och vilken typ av ledare du i så fall vill vara. Det är lätt att tänka "inte ska väl jag", men min uppmaning är att våga utmana sig själv. Utbildningen är en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling.

Har du några bra tips att dela med dig av?

– Dra verkligen nytta av mentorskapstiden, var nyfiken på din mentor och hens uppdrag, det finns inga dumma frågor. Vi har många kloka ledare i vår organisation och vi kan lära oss så mycket av varandra över förvaltningsgränserna.

Senast uppdaterad