Enhetschef

"Jag tror på frihet under ansvar och att inte kontrollera för mycket, utan snarare följa upp och stötta."

Enhetschef Isabella Lohse på sitt kontor.

Enhetschef Isabella Lohse

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Jag ser mig själv som en relationsbyggare och tycker att det är viktigt hur vi på enheten samverkar med andra. Jag drivs och engageras av att löpande arbeta med förbättringar och att utveckla en grupp samt se att hur individer utvecklas.

Jag månar om gruppen och att vi ska ha ett öppet och ärligt klimat där resonemang utgår från funktion och uppdrag, inte person. Jag tror på frihet under ansvar och att inte kontrollera för mycket, utan snarare följa upp och stötta.

Vad tycker du är viktigt att förmedla som chef?

Framförallt att vara lyhörd för medarbetares synpunkter och initiativ. Jag har inte detaljkunskapen, utan har förtroende för medarbetarnas bedömningar och resonemang. Det är mina medarbetare som är experterna i sakfrågorna och det handlar om att låta dem ta plats.

Vilka är dina viktigaste verktyg för att dina medarbetare ska utvecklas?

Att ge dem utrymme att växa, att vara lyhörd för deras önskemål, att ge dem förtroende och bekräftelse och såklart att följa upp.

Hur är det att vara chef vid Lindesbergs kommun?

I en liten kommun blir man sedd som person och inte endast som en funktion, vilket innebär att det finns möjlighet att skapa relationer. Du får en bredd i uppdraget med varierande uppgifter, vilket är både stimulerande och utmanande.

Det är nära till beslut och det finns en dialog mellan politiker och tjänstepersoner, vilket är positivt. Jag upplever en stor ansvarsfrihet, vilket passar mig som chef.

Senast uppdaterad