Time Care Pool

Time Care Pool är ett system som används i Lindesbergs kommun för bokning av korttidsvikarier.

När du blir anställd som timvikarie får du inloggning till det digitala bokningssystemet Time Care Pool.

Time Care Pool - manual mobil

Time Care Pool - manual dator

Time Care Pool - Lediga jobb Pdf, 396.5 kB.

Instruktionsfilm - Time Care Pool (Längre version finns på intranätet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in i Time Care Pool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du anger själv de tider du vill och kan arbeta, vilket innebär en stor frihet och möjlighet för dig som vill jobba som timvikarie. Systemet finns som mobilanpassad sida som kan sparas till din hemskärm eller som en webbsida.

Tillgänglig för arbete

Ange endast tid i Time Care Pool när du vet att du kan ta ett arbetspass.

Direktbokning tillämpas vilket innebär att du inte får en förfrågan utan blir bokad direkt. Det är därför viktigt att för dig att hålla din tillgänglighet uppdaterad för att undvika att du blir bokad på pass som du inte har möjlighet att ta.

SMS och mobilnummer

Bokningarna sker via sms. Det är viktigt att du meddelar oss eventuella ändringar av ditt mobilnummer.

Du får sms på alla bokningar med den information du behöver, men du ska inte svara på detta.

Tjänsten Lediga jobb

Det finns en tjänst som heter Lediga jobb där kan du anmäla ditt intresse för utannonserade arbetspass. Ifall du utökar din tillgänglighet för att anmäla ditt intresse så tänk på att den då finns kvar i din kalender även för andra bokningar.

Du kommer endast att se utannonserade arbetspass som är på enheter där du är introducerad eller har valt att arbeta.
Att anmäla intresse ger ingen garanti till att få det lediga passet.
Läs mer hur du går tillväga i manualen nedan.

Bemanningsenheterna

Rutiner vid frånvaro

Frånvaro meddelas omgående till Bemanningsenheten, kontakta gärna arbetsplatsen också. Kom ihåg att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro kommer du att kontaktas. Vid frånvaro på grund av sjukt barn lämnas även barnets första 6 siffror i personnumret.

Kontakta Bemanningsenheten för BUF och Måltidsenheten

Barn- och utbildningsförvaltningen 0581- 816 78

Måltidsenheten 0581- 816 82

Är telefonen obemannad, lämna ett meddelande med ditt namn, boknings-ID och frånvaroorsaken.

Rutiner vid frånvaro

Frånvaro meddelas omgående till din arbetsplats. Kom ihåg att ta bort din tillgänglighet under din frånvaro. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro kommer du att kontaktas.

Kontakta Bemanningsenheten Socialförvaltningen

0581- 810 53

Time Care Pool Socialförvaltningen Pdf, 161.5 kB.

Information om särskild visstidsanställning

From 2022-10-01 finns en ny form för tidsbegränsad anställning: Särskild visstidsanställning (SÄVA)

SÄVA ersätter Allmän visstidsanställning (AVA), som upphör 2022-09-30.

Skillnad mellan AVA och SÄVA

Det finns några skillnader mellan AVA och SÄVA som kan vara bra för dig att känna till. Till exempel:

  • En SÄVA-anställning ger rätt till företräde efter 9 månader, dvs 270 dagar. Det gäller till nya SÄVA-anställningar. För företräde förutom SÄVA, till exempel till vikariat, gäller 12 månader, dvs 360 dagar.
  • En SÄVA-anställning konverteras till en tillsvidareanställning efter 12 månader, dvs 360 dagar.
  • Du har, i vissa fall, rätt att få tillgodoräkna dig mellanliggande dagar mellan dina arbetspass om du har tre eller fler SÄVA-anställningar under samma kalendermånad. Det innebär att om du har arbetspass på SÄVA 3 november, 15 november och 23 november, då får du tillgodoräkna dig anställningstid för tiden mellan 3 november och 23 november det vill säga 21 anställningsdagar. Mellanliggande dagar har betydelse när det gäller till exempel beräkning av företrädesrätt och konvertering.

När är det en anställning på särskild visstid (SÄVA)?

När du bli inbokad på ett arbetspass på grund av behov av extra resurs på en arbetsplats är det en SÄVA-anställning. Övriga arbetspass är ett vikariat.

Varför är det viktigt att skilja på arbetspass som vikarie och arbetspass på SÄVA?

Eftersom det är olika gränser för att uppnå företrädesrätt och konvertering för vikariat och SÄVA behöver vi som arbetsgivare registrera dina arbetspass på en anställning med rätt orsak för den tidsbegränsade anställningen.

För dig som redan har en tidsbegränsad anställning som timanställd vikarie kommer vi vid det första arbetspass som du blir inbokad på en SÄVA, lägga upp en ny anställning i lönesystemet, så den kan registreras på rätt sätt.

Om du inte vill att vi lägger upp en ny anställning, en timanställning på SÄVA, ber vi dig kontakta bemanningsenheten eller vikariesamordningen. Det innebär att du inte kan bli bokad på arbetspass där orsaken är behov av extra resurs.

Information i medarbetarhandboken

Det finns information om SÄVA i medarbetarhandboken på LinNet. Du hittar informationen på följande sidor:

  • Medarbetarhandbok-Anställning-Anställningsinformation/Avtal.
  • Medarbetarhandbok-Anställningstid.

Senast uppdaterad