Företagsklimat - NKI (Nöjd kund index)

NKI-enkäten – din åsikt är viktig

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har sedan 2016 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövning.

Tala om hur du upplever vår service

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen. Under året blir du som företagare kontaktad via mejl eller telefon av vår undersöknings­konsult som genomför NKI-mätningen.

Områden som undersöks är:

  • brandtillsyn
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • serveringstillstånd
  • miljö och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll.

Dina synpunkter är viktiga

För att vi ska fortsätta utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare är dina synpunkter viktiga. Enkäten sammanställas även nationellt för att SKR ska kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Enligt GDPR är all data som lagras i SKR:s webbverktyg "Insikt" anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Läs mer om SKRs arbete med insikt och ta del av resultaten på skr.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad