Hitta på sidan

Använda mark som kommunen äger

Vill du använda offentlig mark under en kortare period?

Gator, torg och parker är exempel på offentlig mark. Om du vill använda offentlig mark vid torghandel, uteservering, för byggnadsställning eller liknande behöver du oftast söka tillstånd hos Polismyndigheten.

Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Innan Polisen tar beslut skickas ärendet till kommunen för synpunkter. Kommunen avgör också om eventuella avgifter ska betalas eller om särskilda villkor ska upprättas.

Exempel på offentlig plats som kräver tillstånd är:

  • uteservering
  • försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
  • placering av container eller byggsäck (kan även gälla privat mark) (s.k. byggetablering)
  • placering av byggnadsställning (s.k. byggetablering)
  • placering av skylt, bord eller scen.

Tillstånd krävs dock inte om platsen bara används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Exempel på sådant undantag kan vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Om du vill boka torgplats läs mer här.

Kontakta näringslivsenheten för mer information eller frågor via e-post mex@lindesberg.se

Senast uppdaterad