Djur

Många av oss lever ihop med något husdjur eller är intresserade av de vilda djuren i vår natur.

Det finns en del regler som styr hur vi ska handskas med våra husdjur och hur vi ska förhålla oss till de vilda djuren i vår omgivning. Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vissa delar av tillsynen.

Djur som far illa

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för tillsynen av hur djur behandlas. Om du har oro för att djur behandlas illa är det dem du kontaktar.

Skadade vilda djur

Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som kan göras.

Djur inom detaljplan

Inom detaljplan krävs tillstånd för att hålla vissa djur. Dessa är:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Ansök om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område Länk till annan webbplats.

För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Inom detaljplan krävs tillstånd för hållande av orm

I Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner krävs tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för att ha orm. Inom Ljusnarsbergs kommun krävs inte tillstånd för att ha orm.

Tillstånd krävs för alla typer av ormar, även om de inte är giftiga. Bor du inte inom område med detaljplan krävs inget tillstånd.

Ansök om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område Länk till annan webbplats.

För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad