Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du först anmäla det till Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan

Den 1 augusti 2022 kom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, så kallat vitt snus eller nikotinpåsar. Det innebär att du som ska börja sälja tobaksfria nikotinprodukter först måste anmäla det till Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blankett för anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Tillsammans med anmälan ska du skicka med ett egenkontrollprogram.

Information om lagen om tobaksfria nikotinprodukter på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

I egenkontrollprogrammet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. Egenkontroll­programmet ska skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med anmälan av tobaksfria nikotinprodukter.

Tillsyn och avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför tillsyn på alla ställen som säljer tobaksfria nikotinprodukter inom våra kommuner. För tillsynen betalar du en årlig avgift, som för närvarande är 1 710 kronor per år.

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas, eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska säkerställa att mottagaren har uppnått den åldern genom att kontrollera legitimation. Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över det till någon under 18 år.

På försäljningsstället ska det finnas en väl synlig skylt med information om åldersgränsen, till exempel vid kassan.

Dekaler för 18 år på folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Folkhälsomyndighetens informationsbrev till detaljhandeln Länk till annan webbplats.

Information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter via folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

 

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad