Förvärvstillstånd

Ska du köpa en lantbruksfastighet i glesbygd kan du behöva förvärvstillstånd. Tillståndet söker du hos Länsstyrelsen.

Vilka regler gäller för fysisk person

Fysisk person måste ha tillstånd vid förvärv av egendom i glesbygdsområde. Följande undantag finns:

  • Släktförvärv i rakt nedstigande led, arv och testamente.
  • Om förvärvaren sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där egendomen ligger.

Ansökningar om förvärvstillstånd prövas av länsstyrelsen. Tillstånd kan nekas om förvärvet inte bedöms främja bosättning eller sysselsättning.

Förvärv av lantbruksfastigheter på Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Vilka regler gäller för juridisk person

Juridisk person är till exempel bolag, kyrkan, kommuner och stiftelser. Juridiska personer måste alltid söka förvärvstillstånd i glesbygd.

Senast uppdaterad